HARMONIE

Harmonie je slovo, které zní. Zní tím, čím je a to je soulad, sladěnost, souznění. A tak zníme my, když jsme sladěni v sobě. Když je nám krásně, cítíme klid a spokojenost. Rozladění vyjadřuje v hudbě zvuk, který je nelibý našemu sluchu. Tak je to i s námi. Když jsme rozladěni, tak energeticky vyzařujeme nesoulad, který je znát na naší náladě a rozpoložení.

 

Prostor je všechno. Je v nás i mimo nás. To, co naplňuje prostor může být chaotické či souladné. Chaos má svůj význam, je jakýmsi předvojem řádu.Chaos je jakési přeuspořádání probíhající určitý čas a ústící do struktury. Aby struktura vyzařovala příjemnou energii je potřeba harmonie.

Vnitřní prostor člověka, jeho nitro je vyjádřeno ve vnějším prostoru a naopak. Vše je odrazem čehokoliv jiného v mnoha proměnách a navzájem se ovlivňuje.Prostor vyplňují informace, které je možné načíst a zjistit tak, v jaké poloze se nachází člověk či cokoliv jiného k prostoru. Zda je harmonickou součástí a pokud není, co způsobilo disharmonii, co vytváří chotickou energii, narušuje dosavadní řád a strukturu.

Disharmonii bychom mohli nazvat lží/nepravdou. Každá lež vytváří chaos a iluzi.Pokud sami cítíme disharmonii, žijeme nějakou nepravdu/lež a ta z nás nejen vyzařuje, ale zároveň způsobuje chotické a nepříznivé okolnosti, záležitosti a situace.

Naším úkolem je po celý život nalézat disharmonická působení, jejich příčiny a způsoby, které jsou nám vlastní k obnovení harmonie a vytváření harmonického prostoru.

 

 

 

 

TEXTY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JE MOŽNO KOPÍROVAT A SDÍLET JEN S UVEDENÍM ODKAZU NA ZDROJ ČI JMÉNO AUTORA