PŘÍBĚHY SKRYTÝCH SVĚTŮ

15. zář, 2019

 

Celý minulý týden byl takový dokončovací. Příběh na celý týden najdete tady.  http://harmonickyprostor./431440213/6812333/posting/příběh-na-týden-9-9-15-9-2019

O počátku minulého týdne jsem již psala.

http://harmonickyprostor./431440213/6813748/posting/co-je-již-za-námi-k-příběhu-na-týden-9-9-15-9-2019

Tehdy vpadla do života událost možná miniudálost, jako klíčový detail ohromující svou podstatností pro následné odšpuntování, odzátkování, uvolnění přetlaku čehosi, co se vyvalilo plnou silou ven. U někoho smutek, u jiných pocity viny, nepochopení a další se svezli na hrotu ega, pokochali se pohledem z vysoka, aby naznali, že příjemné to není, tedy pokud naznali. Došlo sice k očekávanému povolení čehosi, ale úleva se dostavila až s druhou půlkou týdne, kdy se do promytého a propláchnutého místa vlila nová, čerstvá energie, nadechli jsme se čerstvého vzduchu a konečně uviděli, co se pod zastaralým nánosem skrývalo. Pocítili jsme, o co v těchto předúplňkových energiích vlastně šlo.

Zde je ukázka z mých poznámek, jak to bylo u mě.

Včera večer přišlo uvědomění toho, co je mou srdcovkou. Vím to již dlouho, ale jako bych stále neviděla to nejviditelnější, nejjasnější a zároveň pro mě nejjednodušší. To, co celý život dělám, co mi přišlo jakože "to nic není a takto to má každý", tak toto je vodítko nebo doslova návod na můj profesní i osobní život. Nebudu zde prozrazovat, o co jde, samo se to ukáže, jelikož se chystám TO použít pro další mou tvorbu. Myslím si, že každému se v těchto dnech něco odhalí nebo už odhalilo. Něco, co znamená průlom v dosavadním směřování. Je to vlastně ona osobní síla, o které píšu v příběhu na tento týden. Sedmička pohárů je karta, která hovoří o tom, že sice máme mnohá naplnění, ale my přesto chceme TO, co cítíme jako své jediné TO autentické. A právě TO se ukazuje. Přesně TO, co je naše a nikdo jiný TO nemá. Prožitkem bolesti, smutku a kdoví čeho ještě jsme odložili/odpustili něco ze sebe. To něco nás chytalo na udičku, a proto jsme nemohli dříve uvidět, kdo jsme.

Takže se odehrál další zlomový okamžik, kdy jsme se více propojili se svým zdrojem, s tím čímsi, co činí člověka lidským a zbavuje ho schopnosti páchat zvěrstva a nechat se zotročovat. Vždyť je to nad slunce jasnější. Člověk v hlubokém nevědomí je zbaven schopnosti být lidský. Očividně rozum nestačí, je třeba nabýt vědomí do každé činnosti, kterou dělá. Protože konání bez vědomí toho, co konám, se stane časem nelidské, zrůdné. A zrůda páchá zradu na sobě, na druhých, na Božím záměru chcete li. Jenže aby zrůda zrůdou nebyla a být nechtěla, je třeba vědět, co to je být zrůdou, co to je páchat zrůdnosti. Mnoho z nás to již ví a ruku do ohně bychom za sebe dali, že k takovému konání se nikdy nesnížíme. Ale také mnohým z nás uniká, že jsme zrůdou být museli, jinak bychom k tomuto přesvědčení nikdy nedošli. Určitě nestačilo jen pochopení, nejprve přišla zkušenost. Proto lidé dělají to, čemu se říká chyby. Skutečnost je taková, že se nejedná o chyby. Je tu ještě jiná rovina, z které můžeme vidět, že se jedná o soubor jednotlivých na sebe navazujících, souvisejících zkušeností, díky nimž k přesvědčení konat dobro dojdeme. Jediná cesta k lidskosti je projít nelidskostí. Ti, kteří touto cestou prošli, vědí, co je lidské, ale možná si ještě neuvědomují, tedy jsou v nevědomí k těm, kteří touto cestou teprve jdou. Zase jen proto, že tuto „chybu“ neudělali tolikrát, kolikrát je potřeba k přetečení poháru, jeho vylití/vyprázdnění a následnému přitečení vědomí. A tak je to stále dokola.

Vnímám, že jsme se v minulém týdnu, významně kolektivně posunuli blíže lidskosti. Vnímám, že jsme se více propojili s LÁSKOU. Mnohé se rozloučilo a chce už zůstat minulostí a to nové, co se ukázalo, nezkušeně přešlapuje na startovací čáře a rozhlíží se, odkud přijde signál k tomu, co má dělat dále. To ukáže nový týden.

 

 

 

 

11. zář, 2019

 

Tento týden začal pro některé z nás dosti bolestně, ať už fyzickými bolestmi nebo psychickým tlakem. Mohli jsme prožít okamžik, který byl bleskem z čistého nebe. Něco se stalo a v mžiku se vše obrátilo jiným směrem. Někdo tento klíčový či krizový okamžik má za sebou na jiného čeká. Může to být naprosto nevinně vyhlížející situace, nevypadající až tak zle, doslova detail v dění celého dne, ale v následném pokračování pochopíme nebo zavnímáme její skrytý, hlubší význam. Síla sestupujícího ducha se projevuje nejdříve pocitem vnitřního tlaku, cítíme tíhu a bolest v místech, kde sídlí až prehistorická, nehybná energie poté zdáním, že se musí každou chvíli něco prolomit, provalit, aby přišla úleva. Jenže než se tato úleva dostaví, pociťujeme cosi, co lze nazvat odplavováním nepotřebného.

Na fyzickém těle se úleva dostaví a to tak, že si možná ani nevšimneme, že něco přestalo bolet. Po psychické stránce to mají jiné citlivější jedinci. Intenzivně vnímají odplavování zastaralých vrstev a vlivem toho pociťují smutek, lítost, žárlivost ve formě prožitku např. „On to má, tak proč ne já?“ a jiné podobné emoce, které s sebou odnáší negativní náboje a dochází k pročištění. Pak konečně může být každé takové uvolněné, promyté a propláchnuté místo naplněno něčím novým, čerstvým a významným. Cesta pro projev ducha ve hmotě je volná. 

A nyní nastává okamžik, kdy se ukáže, jak na tom jsme se silou ega. Zda jsme jeho pány nebo ještě nejsme schopni uvědomit si jeho vedení. Zda naše míra pokory je již dostatečně silná, jelikož přichází duchovní naplnění, přinášející dary. Jsou to možná jen uvědomění, nápady, inspirace a podobné, ale také jsou zárukou čehosi hmatatelného, co se projevit teprve chystá. Pokud jsme již prošli všemi lekcemi pokory, přijmeme tyto dary s vděkem a vědomím, že nám jsou nyní propůjčeny. Tím se naše síla projeví ve všech úrovních v rovnováze. Pokud je ego stále ještě v nadvládě, vystřelí nás to do pýchy a nepokory, což nemusím popisovat, neboť v této době vidíme hodně kolem sebe, jak s lidmi mává duchovní pýcha. Stane se to proto, že některý z aspektu síly není ještě vyrovnán a převažuje jej cosi nezpracovaného, neprožitého a nepochopeného. Pokud se váhy vychýlí do opačné polarity, projeví se to potlačením negativní polarity a člověk se stává tzv. „přeslazeným“. Jednoduše člověk směřuje tam, kde dochází k vychýlení, není ve svém středu a to je velmi znát na jeho chování. A protože vesmír pracuje spravedlivě, tak budou každému poskytnuty další lekce k posunutí hranic a následnému vyrovnání.

Dnes je teprve středa, ale už se celý příběh tohoto týdne počíná vybarvovat. Jsem zvědavá na jeho pokračování a obzvláště na OSM DISKŮ a PRINCEZNU POHÁRŮ v závěru týdne. Zde už bychom měli vše zvládnout nebo aspoň uvidět a směřovat do rovnováhy.

Pokud si chcete přečíst PŘÍBĚH celého týdne klikněte na NÁHLED úplně dole.

 

 

7. zář, 2019

 

 

Tak jako děti začaly nový školní rok, tak i my se v tomto období otevíráme novému. Tento týden se jedná o slučování všech aspektů síly naší bytosti a vytváření hranic tam, kde jsou nějaká omezení či zábrany. Rodí se tvůrčí dynamická energie, která chce být aktivně vyjádřena. Mysl je ve stavu inspirace vedena intuicí. Intuice nabírala na své intenzitě minulé týdny a nyní se setkáme s jejím mistrovským vyjádřením.  Tato energie bude použita k pohybu vpřed v situacích dlouhodobě stagnujících, nehybných, rutinních, jednoduše tam kde necítíme svěžest, pohyb a růst. Touha po svobodě nabírá na své síle a my se učíme svobodu dávat sobě i druhým. Můžeme se cítit vedeni ke změně místa, cestování, pohybu.

Je to neklidná, nespoutaná a tvůrčí energie RYTÍŘE MEČŮ, kdy mentální tvořivost dostává nové rozměry. Do mysli vstupují nové tvůrčí nápady a my je máme chuť realizovat nebo být přinejmenším v tomto směru nějak aktivní. Sílí odhodlání odstranit z cesty všechny myšlenky, které nejsou s intuitivním, tvůrčím procesem v souladu. Rytíř mečů může představovat také mladší osobu, u níž jsme vedeni přehodnotit vztah, v jakém se k ní nacházíme. Zda cítíme, že je čas zasáhnout a změnit to, co je dlouhodobě neměnné, zda v tomto vztahu jsou omezení či zábrany, kterých se chceme zbavit. Může to být také někdo, s kým se nám nabídne možnost spolupráce, někdo s kým poplyne oboustranná inspirace, čímž padnou naše omezení tvořící překážky.

Tato vizionářská energie pokračuje s kartou DEVÍTKA HOLÍ. Představuje sílu ducha projevující se jako odhodlání směřovat k tomu, k čemu se cítíme vedeni. Můžeme vnímat potvrzení správného směřování na všech rovinách. Mentálně přijímáme nové nápady, cítíme nadšení a hluboké uspokojení z plynoucí inspirace. Na duchovní rovině vnímáme plynutí inspirace z nitra ven vlivem prostupujícího ducha, což přináší pocit stability, uzemnění.  Fyzicky pociťujeme čerpání energie z vlastního, vnitřního zdroje, což způsobuje nárůst osobní síly, která se projeví především v komunikaci. Tato síla dává okolí na vědomí, že jen my sami jsme sobě autoritou a energeticky vyvažuje kvalitu komunikace. V praxi to znamená, že informace přijaté z nitra nesou kvalitu důvěryhodného zdroje. Také tato karta potvrzuje, nadále rostoucí energetický potenciál pro pozdější využití v osobním či pracovním životě. Což znamená rostoucí důvěru ve svou vnitřní i vnější sílu.

Toto vše potvrzuje karta velké arkány SÍLA. Na kartě je zobrazena žena, která zkrotila lva. Lev symbolizuje vnitřního démona, což v pojetí výkladu můžeme demonstrovat na svém příběhu. Můžeme to pojmout jako hlavní téma týdne. Jde o zvládnutí všeho, co se nám líbí na druhých, co na nich obdivujeme, pro co si jich vážíme. Najednou můžeme vidět, že i my sami se učíme ovládat energii projevující se jako chtíč/chtění. Můžeme uvidět, kde všude funguje lesk a třpyt jako vábení a uvědomit si, že to může být a často bývá past, na kterou se chytí ego. Jenže v nás už dřímá osobní síla a ta nedovolí se nižšímu já nechat zlákat neboť vyšší já ji upozorní na iluzi a tím zkrotí chamtivého lva. A právě tvůrčí proud energie dovoluje vidět skrze tuto iluzi. Tvůrčí proud energie z našeho nitra, který působí neustálou změnou, jenž ovlivňuje naši osobní sílu. Tím se otevírá schopnost vidět zázraky a radovat se s dětskou nevinností. Jsme více sami sebou a navenek působíme zářivěji. To osobní síla rozsvítila naše vnitřní světlo a stvořila schopnost činit změny založené na dobrém úsudku.

Než dojde k tomuto zrození osobní síly, bude možná ještě zapotřebí nechat odejít vše, co souvisí se žárlivostí a pocitem nevinné oběti zlého světa. Ta se může přihlásit jako energie stísněnosti, sklíčenosti, což může přecházet až v depresi. Možná vlivem rodinné zátěže se vzpomínky na minulost, bolest a utrpení vynoří pod rouškou této nezpracované těžké energie. Dříve nás tato tísnivá energie mohla zahnat do stále opakujících se a nic neřešících řešení, mohli jsme padat do různých závislostí z pocitu viny za neřešení. Nyní poháry SEDMIČKY POHÁRŮ přetékají na znamení, že DOST BYLO UTRPENÍ! Skrze osobní sílu nacházíme inspiraci k řešení problémů. Ještě můžeme pociťovat stopy starých bolestí, ale odhodlání se pohnout jiným směrem a vše změnit nás nenechá se propadnout zpět.

Záchytnou sítí bude nově vybudovaná osobní síla a její vliv. Zapůsobí jako hradní příkop chránící pevnost, náš hrad, náš dobře střežený osobní prostor, kam nepronikne nikdo nepovolaný. Tak působí osobní moc zobrazena ČTYŘKOU DISKŮ. Naučili jsme se nebo nyní procházíme lekcí o vymezení osobních hranic. Proto se kolem nás mohou objevit lidé se záměrem jít za únosnou mez, protože jen tehdy jsme si schopni uvědomit, jak dalece máme vymezené hranice, co jsme schopni ještě připustit a kde je třeba postavit se za sebe. Tak uchopíme energetický potenciál avízovaný devítkou holí a projevíme jej zvýšeným sebevědomím, nárůstem vitality a tvořivosti.

Díky prozíravé péči věnované procesu můžeme na konci týdne sklízet hmatatelnou a bohatou úrodu. OSM DISKŮ je kartou zobrazující plody, které vzejdou tehdy, kdy s moudrou prozíravostí necháme pracovat vesmír, působit vyšší řád a přirozený proud života. Je potřeba nesnažit se nic urychlovat, ani nelpět na osobním přání. V období Panny se nám cesta volného plynutí, rozvážného jednání a všímání si detailů, vyplatí dvojnásob. Podrobení se vyššímu řádu nám může přinést odměny víc než nečekané a překvapující ve formě dalších příležitostí a úspěchů.

Týden začne pěkně zčerstva, pokračuje v pomalejším tempu zemité energie a zakončíme jej emočním klidem citové stability, PRINCEZNOU POHÁRŮ, jenž je archetypem povzneseného ducha prostřednictvím bolestí očištěných citů. Stavy žárlivosti, připoutanosti a touhou vlastnit, jsou pro nás minulostí, a proto jsme schopni hlubokého citu, odpoutanosti a nelpění. Učíme se dát druhému svobodu a milovat bez podmínek. Jsme si vědomi osobní síly, v každém jednom aspektu, čímž se samovolně tvoří hranice působící jako ochranný i informační prvek a učíme se vše používat pro své dobro a dobro jiných. 

 

 

 

1. zář, 2019

 

Naplno jsme vstoupili do měsíce září, vítám Vás u prvního zářijového výkladu.

Celý týden je o přípravě na průlom na úrovni zastaralých přesvědčení a získání nových pohledů a občerstvujících závěrů z toho vzešlých. Najednou jsme ochotni přijmout to, ještě nedávno nemožné, nemyslitelné a nepřípustné Z počátku se budeme bránit, ale vlivem sílícího vnitřního tlaku přejdeme do odevzdání a přijetí. Vnitřní tlak způsobený hlubokou touhou po změně nám pomůže otevřít se nové perspektivě. Možná dojde i k odkrytí něčeho, co bylo dlouho skrýváno, ať už před druhými nebo před sebou samým a to nám přinese hmatatelná zisk.

KRÁLOVNA DISKŮ říká, že nastal čas užívat si materiálních výdobytků, tedy všeho, na čem jsme minulé měsíce pracovali, všeho kde jsme přiložili ruku k dílu. Můžeme sklízet materiální zisk nebo pocítíme chuť obnovit to, co ztratilo nádech čerstvosti a lehkosti. Královna disků umí vyzískat ze všeho, co se jí nabízí, umí věcem dát novou podobu, formu či proměnit v cosi jiného, krásnějšího, zdravějšího. Ví, co chce a také si je vědoma, že to může mít. Ví, jak zúrodnit vyprahlou poušť, tak aby její potřeby byly uspokojeny. Královna disků se pevně spojila se zemí a dospěla tak k mistrovskému umění zřít pod povrch věcí a odhalit tak, své potřeby k nastolení rovnovážného prostředí. Je schopna jít za možnostmi, jež dosud nikdo neprozkoumal a nevyužil, pro jejich náročnost, nezvyklost, pro cosi, co se běžně nedělá. Už je poučena a nese v sobě vědění o pravdě vycházející z vlastního nitra, doprovázené signály těla. Nemůže jinak, než tělu naslouchat a důvěřovat. Na muže energie královny disků může působit i tak, že budou chtít utéci do vyprahlé pouště před její hojností, dostatkem a mistrovskou energií dokonalosti, z vnitřního přesvědčení o vlastní neschopnosti být jí rovnocenným partnerem a tím nemožnosti ji ochránit a zabezpečit. Jejich vnitřní anima dosud požaduje, rozkazuje a manipuluje a to působí obavy o vlastní svobodné vyjádření a existenci.

DESÍTKA HOLÍ. Během tohoto období sklízení a obnovy možná pocítíme vnitřní tlak nebo omezující energie tam, kde ještě nejsme připraveni na nové. Možná objevíme strach z nepřijetí jinými a zároveň nutkavou potřebu projevení svého pravého já. Dospěli jsme do stavu vědomí oplývajícího životní silou a duchovností, avšak cosi nám stále brání projevit to v realitě. Průnik tímto stavem dovolí pochopení, že jsme to my sami, kdo brání přirozenému projevu sebe sama. Ještě neumíme „nechat být“ touhu zalíbit se svému okolí, zapůsobit na něj a zavděčit se mu. Stále v nás může přetrvávat přesvědčení, že takto budeme jinými lépe přijati. Sami se cítíme nicotní a méněcenní. Toto pro nás může představovat bezvýchodnost a působit nám bezmoc, ale budiž nám útěchou, že desítka holí také ukazuje na završenost fáze vytváření vlastního nicotného obrazu a potlačování svých ideálů a připravenost k nastartování procesu uvědomění si své sebehodnoty. Jinak řečeno ukazuje konec potlačování přirozeného projevu. Tímto jsme připravení říci „DOST!“ nechtěnému.

K tomuto nám je nápomocná energie karty MILENCI. Tato karta ukazuje na rozhodnutí vycházející z touhy srdce/duše. Propojování polarit v minulých měsících, kdy došlo k mystickému propojení obou protichůdných složek v nás, nás připravovalo, vyučovalo a trénovalo ke schopnosti činit vědomou volbu.  Mužská i ženská složka osobnosti jsou již v plné připravenosti dělat jednohlasná rozhodnutí a volit jako jedno srdce a jedno tělo. Toto nám může přinést do života velkou hojnost na všech úrovních. Je to karta velké arkány, tak jejím jedním poselstvím je: Tato situace se netýká jen vás samotných, ale zároveň ukazuje na změnu a přepsání energie v kolektivním vědomí. Situace a témata dotýkající se rozhodnutí a volby zasahují hlubší úrovně člověka, tudíž se odrazí na chování a jednání kolektivu. U jednotlivců bude změna viditelná pro ně samotné a při pozorování svého okolí můžou zaznamenat její příznivý vliv okolí na svou osobu. Vědomou volbou se učíme umění pěstovat vztahy, jejichž základem je upřímnost srdce a vnitřní čistota.

Tak pokračujeme v cestě k poznání sebe sama a nezávislosti, což symbolizuje VELEKNĚŽKA. Znovu můžeme pocítit souhlasné kynutí bohyně Isis, jíž Velekněžka symbolizuje. Znovu zde vnímáme její uznání za práci, kterou jsme doposud vykonali. Neustálé vyvažování mužské a ženské polarity, harmonizaci na mnoha úrovních, které jsme již zvládli, za projev úcty k sobě sama a své jedinečné cestě vedoucí k nezávislosti a za zvyšování intenzity naslouchání intuici, jíž ona sama symbolizuje.

A na konci týdne bychom měli zaznamenat ZISK (DEVÍTKA DISKŮ)pramenící z opuštění obav a strachů, tam kde jsme se přiklonili volbě jejich přijetí. Možná budeme vedeni do situací, které si žádají pohotovou reakci, tedy s odvahou a beze strachu se rozhodnout. Může se jednat o finanční transakce, ale také o situace potvrzující míru naší sebehodnoty. V období slunečného znamení PANNY je nám jako na zlatém podnose předkládána energie pořádku, řádu a plodnosti vzešlé z práce v minulém období, což by nás mělo provázet větší částí měsíce září. Propojení srdce se zaměřením na detail tvoří zásah do černého a nese prospěch na všech úrovních, ale především v rovině materiální. Jinými slovy řečeno: Naše srdce přebírá vládu nad naším životem, seznamujeme se s řádem ženského ražení, jeho systematičností se zaměřením na nejmenší detail. Tento řád je řádem pro nás, pro nikoho jiného a tento řád se stává návodem na náš život. Odhodlání řídit se svým jedinečným řádem přináší do života nejen hmatatelný zisk.

 

 

 

 

23. srp, 2019

 

Hlavní téma: Smrt. Znovuzrození, vzkříšení. Hojnost.

Hlavním tématem je zde Smrt, ale ne ta, kterou známe jako temnou bytost s kosou mající za úkol kosit vše, co dospělo na konec své materiální cesty. Toto pojetí smrti v symbolice smrtky se již propadá do závojů zapomnění. A na její místo nastupuje bytost Lotos. Znovuzrození, vzkříšení. Lotos je znám svým významem, ale podíváme li se hlouběji na příběh, který vypráví, můžeme vidět toto:

Země jako žena přijala semeno do svého lůna. Svým teplem a objetím vytvořila podmínky pro aktivní energii k obnovení jeho vitality. V semínku se probouzí život, jako jiskra světla. Může mít pocit, že je jediným světýlkem v útrobách temnoty a jeho touha spatřit více světla je žene vzhůru. Možná si ani nevšimne stvolů obklopující je ze všech stran a není si vědomo pevného a bezpečného základu odkud vzešlo a s pocitem, že je na vše samo, se žene zakalenou vodou ke světlu. Někdy zahlédne sluneční svit a to jej povzbudí k dalšímu růstu, jindy má dojem, že kolem se rozprostírá jen černo černá tma. Občas také povšimne si měnící se formy, pocítí narůstající objem a sílu a se zaujetím na sebe pohlíží. Probouzí se v něm vědomí, že je vedeno a vnímá silnou důvěru v tuto neviditelnou sílu. Tak dospěje až ke světlu, nadechne se vzduchu a ucítí svůj nesmírný potenciál. Zatouží jej rozvinout, aby se ukázalo v celé své kráse a během toho všeho, mu přijde myšlenka, že již dávno není semínkem, ale nádherným květem. Ba ne jen květem, je krásnou, pevnou, dokonalou rostlinou. Vnímá svou propojenost s kořeny, stabilitu zajištěnou stvoly a listy a sebe samu jako jedinečnou jedinečnost.  Po své cestě zemřelo mnohokrát, ale jen proto, aby jedna forma nahradila jinou.

A zde se dostáváme k tématům týdne. V minulých měsících docházelo k propojování a proplétání mužské a ženské polarity. Během tohoto procesu se člověk cítil jako na horské dráze. Jednou jako v nebi, jindy obětí okolností. To kolo osudu se otáčelo velkou rychlostí a náhon odplavil vše, co již se stalo nesourodým.  Vyplavovala se zloba žen na muže a to z velmi, velmi hluboké minulosti. Ženská energie se silně bránila pokoření, poddat se mužské energii, v domnění, že by to byla její prohra. Vyplavoval se strach z opakujícího se utrpení. Mužská energie byla ve zmatení neznalosti, jak s touto ženskou energií nakládat. Většinou si jedinec tuto energii ze starého zvyku obrátil proti sobě a vyplavovaly se pocity viny a hanby. Ale je to jedno, tyto pocity měly odejít, tak je celkem jedno, kam zaměříme zodpovědnost. Pak se vše stejně dává samovolně do rovnováhy, abychom si uvědomili, čí je ta která zodpovědnost.

 Na duchovní úrovni se mužská a ženská energie spojily v harmonický celek, vytvořily další krok na cestě k ucelení. Nějakou dobu budou tyto energie ve zdánlivém poklidu, do té doby dokud nedozrají v postup do vyšších pater svého bytí, pak znovu vstoupí do vzájemné součinnosti. Mužská energie nabyla určité moudrosti a vyrovnává se se smutkem a jakýmsi pocitem, že je to tak a ne jinak. Také prostupuje vědomí osudovosti a určenosti, že to je doopravdy a není to hra, s čímž se může hůře srovnávat, ale konečné přijetí znamená pokoru a přináší pocit úlevy. Ženská energie působí jako pevný bod, maják a ten, kdo drží základ, pod nímž je poklad. Její předností je trpělivost, čeká na moment dohoření sebedestruktivní energie související s mužským pokolením. Čeká na fázi FÉNIXE mužské energie. V tomto očekávání není nečinná, vychutnává si sebe sama a analyzuje minulé události, vybírá si, co se jí líbí a to, co s ní nerezonuje, třídí do odpadu, tudíž nechává svému předurčení. Užívá a vychutnává si plody probuzené hlubší citlivosti, nové vášně a kreativity, vyplněných tužeb a všech potěšení a chutí, které matka Země nabízí. Mezitím se ohlíží po tom, kde to ještě drhne a ihned posílá do toho místa energii vědomí.

KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ

To, co zazní v tomto výkladu, obsahuje energii, kterou bych popsala takto.

Někteří lidé jsou v plném proudu probouzejícího se vědomí, jiní na začátku a další žijí více materiálně čili s vědomím povrchním a plytkým (což zde není myšleno negativně, prostě tak to je). Veškeré dění se týká VŠECH. To, co působí, působí na VŠECHNY. Nikdo není výjimkou. Každá změna se zaznamenává do kolektivního vědomí a to poté ovlivňuje svým nastavením, přenastavením všechny. Každý tu má své místo a je tam, kde být má, tudíž i ti tzv. neprobuzení jsou přesně tam kde být mají a přesně takoví jací mají být. Z určitého pohledu se může zdát, že svět spěje k zániku, je v chaosu a není zde mnoho dobrého. Z pohledu, obyčejně řečeno, z velké výšky, je vše v rovnováze a odchylky, které zde zaznamenáváme, jsou vyrovnáváním toho, co je potřeba dát do souladu se vzestupují energií, aby nedošlo k nerovnováze. Tedy, když mluvím o propojování mužské a ženské polarity, ovlivní to všechny, ale každého individuálně dle jeho individuálního nastavení. Proto i to, co se zdá a tady to nelze jinak nazvat než destrukcí, na úrovních našim očím neviditelných znamená vzestup, postup a tvoření nového. Kdy před stvořením nového vždy předchází zánik starého, nefunkčního. Na nás pak je, zda se chceme na věci dívat z pohledu odsouzení, kritiky a zloby, či zvolíme důvěru v božskou prozřetelnost.

Doporučení: Mluvte upřímně, Vizualizace

Rozšířila bych to na – buďte upřímní především k sobě, to vám zaručí upřímnost k jiným a od jiných. UPŘÍMNOST K SOBĚ je pro mě vesmírným zákonem číslo jedna. Být upřímný sám k sobě na sto procent, přináší překvapivou, ale příjemnou odezvu reality. Lidé jednají tak, jak si přejete a to i tehdy, když jste zvyklí na něco jiného. Být upřímný k sobě znamená, že jednáte podle svých pocitů, sledujete jaké rezonance či dizonance přináší vaše nápady, záměry, jednání a řídíte se harmonií. Jen tam u čeho je mi dobře, cítím spokojenost a klid, jen tam jednám, smýšlím se sebou samým, jen tam vytvářím vnitřní a následně vnější harmonii.  V opačném případě mohu ihned zaznamenat negativní emoce nebo i třeba jen jemnou rozladěnost, která ovšem stoupá a citliví lidé později pociťují až slabost či nevolnost. Je to proto, že někde jednali proti sobě, nebyli k sobě upřímní, jednoduše řídili se někým jiným.  Vím, že není lehké někomu říci: „Promiň, NE! Necítím to tak.“  Jenže nemusíte to vždy říkat nahlas. Ono je totiž důležitější, jak to máte v sobě nastavené. Pokud si o situaci myslíte, že se budete muset opět podřídit někomu nebo něčemu, tak prostě dříve nebo později budete muset. Ale pokud si v sobě nastavíte jasné NE, citelné a rozhodné NE, tak okolí i lidi se přizpůsobí tomuto vašemu nastavení. Někde možná, se budete muset ještě stokrát podřídit, než pohár trpělivosti (trpěnosti/utrpení) přeteče a vy si uvědomíte, že TOTO UŽ NE! Prostě a jednoduše, člověk ke všemu potřebuje dozrát a opakování je matka moudrosti a určitě také uvědomění si. Jednoduchou pomůckou, když ještě neumím být k sobě upřímný a řídím se předpokládanými reakcemi jiných, je nacítění se na pocit: Jaké by to bylo, kdyby……