OSOBNÍ VÝKLADY KARET

TAROTOVÉ KONZULTACE

Výklady, které provádím, nejsou výkladem budoucnosti. Zaměřuji se na člověka tady a teď, pohlížím na jeho život z mnoha rovin a to mi pomáhá vidět příčiny jejichž následky nyní prožívá. Jsou to překážky objevující se na cestě ke všemu, co si člověk ze srdce přeje.

Výklad by měl být ujasněním a upřesněním procesů skrývajících se v běžných i méně běžných životních situacích. Také by měl ukázat další směřování a podtrhovat správnost momentálního konání. Měl by člověka vést k porozumění sobě a okolí a posunout jej k následné úlevě, zklidnění a inspiraci pro další cestu.

 

Můj život dlouho zaměstnávala věčná proč. Právě karty se staly skvělým pomocníkem při hledání odpovědí na tato proč. Před lety jsem s kartami začínala, pak je odložila na dlouhou dobu, abych nasbírala zkušenosti i v jiných vodách. Dnes to vidím tak, že všechno to byly potřebné zkušenosti vedoucí zpět k vykládání karet. Zkušenosti důležité pro pochopení hloubky sdělení a smysl jejich poselství. V této činnosti se nyní propojila všechna má poznání, zformovala se do formy přestavující základ pro mou další práci. 

Nejde jen o samotný výklad karet, jsem vždy vedena propojit jej konzultačně, tím zvýraznit hlavní témata, zvědomit je a tak nasměrovat člověka ke konkrétní práci na sobě.Proces působí harmonizačně a pozvedá do vyššího stavu vědomí.

 

CO POTŘEBUJI OD VÁS?

Výklad může být natolik obsáhlý, nakolik jste sami ochotni se otevřít. Proto je jen na Vás, kolik mi svěříte. Čím více informací, tím obsáhlejší a hlubší sdělení ode mne. Z karet nevěštím, pomáhají mi uchopit pocity skrze obrazy v souvislosti s Vaším příběhem. Jednoduchá otázka bez dalších informací, přinese jednoduchý, obecný náhled. Obsáhlejší informace s konkrétní otázkou či otázkami přináší janější a přesnější pohled, který nese další obrazy.

Výklad provádím při osobním kontaktu, telefonicky nebo zasílám audio - nahrávku.

Cena výkladu: 1000 Kč

 

 

VÝKLAD SNU

Sny jsou indikátory podvědomí, opisují vnitřní stav, který si většinou neuvědomujeme nebo uvědomujeme jen matně. Je jedno, zda se sen odvine jako celistvý příběh nebo je to jen směs mnoha nesmyslů, vždy obsahuje symboly, které indikují podvědomou část chystající se ke zvědomění. Symbolem může být část děje snu, osoba, věc, zvíře, čin, slovo, jednoduše cokoliv. Tento symbol může mít obecný význam, ale také význam individuální. Nemám na mysli obecný význam, jenž se uvádí ve snářích, spíše takový, jenž nese symbolicky jasnou zprávu. Jako když je ve snu něco černé, tmavé ponuré, obecný význam bývá stejného významu. Důležitá jsou propojení s jinými symboly snu, kde už se dá vyčíst ucelenější vzkaz, což znamená, čím více symbolů, tím přesnější zpráva z podvědomé části. Individuální význam symbolu je pro každého jiný a většinu si jej člověk dokáže vysvětlit, jelikož se vztahuje k něčemu, co právě prožívá. Možná nemusí rozumět, co přesně význam říká, ale na tom tak docela nezáleží, jelikož systém vnitřního nastavení se sám postará, aby se událo, co je potřeba. Proto se domnívám, že není nutné si sny pamatovat. Jediný význam porozumění snu je vyjasnění a uklidnění a to i tedy, když je sen děsivý. Pokud si sen pamatovat máme, tak si jej budeme pamatovat i několik let, třeba do chvíle, kdy vyjasnění přijde docela samo souhrou okolností.

Výklad snu: 400 Kč