26. dub, 2018

NĚCO MÁLO INSPIRACE...

Milí přátelé, v poslední době velmi silně vnímám, že život mě nyní učí, abych kontrolu, které jsem se musela vzdát, znovu vzala do svých rukou. Proces vzdání se kontroly ega nad vlastním životem trval přibližně rok. Prošla jsem učením/lekcemi, které mě vedly naslouchat sobě v důvěře v mé vedení, zodpovědnost za druhé nechat plně jim a nechtít řídit životy jiných, včetně zvířat a jiných bytostí, rozlišovat to, co je výhradně mé a odevzdávat to, co mi už nepatří a plně vstoupit do své pravdy, tedy nenechat se ovlivňovat pravdou jiných. Rozlišovat co je moje pravda. Prošla jsem procesem vzdání se všeho, nelpění na čemkoliv, vzdání se chtění a vlastnění. Do tohoto učení spadaly další pod lekce. Důvěra v signály mé intuice, těla a srdce. A práce z toho vyplývající, se symboly, vzkazy, znameními, pocity, emocemi a energiemi obecně.

Naučilo mě to vzít si zpět kontrolu nad vlastním životem, nyní ovšem kontrolu srdcem. A dále mě to učí kontrole tvoření si svého života. Vzít život do svých rukou, což znamená tvořit ve spolupráci s mým vyšším/širším vyjádřením. Nelze už se rozhodovat, tak jak jsem v minulosti byla zvyklá a to na základě strachu. Nyní se rozhoduji na základě radosti a spokojenosti. Učím se respektovat a přijímat vše přicházející. Nelze žít v nepřijetí čehokoliv, učím se neposuzovat, nehodnotit a nekritizovat. Nelze tvořit ani s minimálním odporem k čemukoliv. V tom případě jsem okamžitě zastavena. Toto mě to učí vnímat vše z nadhledu a mít respekt k tomu, co ještě neumím a zároveň respektu k jiným, k jejich úrovni učení. I má mysl začíná tomuto procesu rozumět a učí se spolupracovat nově, ve spolupráci s pocity a emocemi. Konečně ke mně přichází pochopení, jak si tvořit svůj život a vědění jak to dělat. Všechna poznání zapadla na svá místa celý ten proces proměny, začíná dávat smysl i ve hmotě.

Žasnu nad tím, jak je tento proces proměny dokonalý. Neexistují v něm chyby, ani omyly, žádná sejití z vlastní cesty a špatný směr, jednoduše všechno vždy mělo smysl, všechno to byly zkušenosti potřebné k dosažení vlastní rovnováhy. Až z místa rovnováhy přichází možnost, vzít věci do svých rukou a tvořit si sama svůj život, tak jak chci já.

Libuše Laura Malinová