BYTOSTI PŘÍRODY

10. srp, 2019

 

Pod slovem půda si lze představit mnoho významů. Podíváme se nyní na ně.

Půda jako rodná hrouda. Ten pocit, když po cestě zavítáte domů, kde je pro vás vše známé a blízké je nenahraditelný. Čím to je, že tento pocit nemůžete cítit všude?  Je to proto, že v místech, na kterých se pohybujete nejčastěji, zanecháváte své otisky, obsahují vaši vlastní energii. Čím déle na jednom místě setrváváte, tím je ta energie součinnější s energiemi jiných spoludlících a stává se pro vás lehce rozpoznatelná. Když se přestěhujete, nějaký čas trvá, kdy místo nového bydliště zaplníte svou energií a připustíte její smísení s energiemi dřívějších usedlíků. Někdy je energie nového místa natolik odlišná a pro vás nepřijatelná, že se bráníte jejímu smísení se s energií vaší. Pak stačí si posbírat energii zanechanou v původním místě, vzít si zpět všechny otisky a stopy, udělat to záměrem a myšlenkou. A poté přijmout nové místo pobytu jako fakt, který je nyní přítomen a postupně rozprostírat energii svého srdce do okolí. Bosá chůze po vašem pozemku, zanechávání svých tělních tekutin na různých místech vám pomůže se více propojovat se zdejší půdou a tímto vytvářet novou rodnou hroudu.

Tady se dostáváme k farmaření, pěstování zeleniny, ovoce, k půdě, která nám přináší užitek v nějaké formě. Půda, kde necháváme růst trávu pro zvířata nebo jen jako okrasnou zeleň, se přizpůsobuje vašim potřebám. Na takové půdě jsou živiny právě takové, které jsou důležité pro váš záměr. Sami můžete do půdy vložit záměr a pak jen důvěřovat a nekontrolovat. Vy půdu sytíte záměrem, vaše ruce či nástroje dodají potřebný mechanický zásah a poté jen sledujete, zda je třeba se nějak přičinit nebo pomoci jednoduchým způsobem. Vnímáním energií vycházejících z vaší půdy nacítíte srdcem a budete přesně vědět, zda a co udělat. Jestliže nemáte vědomí, které už umí navnímat energie, ale přesto chcete konat dle jejich potřeb, najděte člověka, který má toto vnímání otevřeno a požádejte jej o radu. Jde jen o propojenost vnímání, kterého můžete sami dosáhnout, stačí jen si věřit. Pro užitek vlastní zahrady je nejlepší výživou rostlin půda z vlastních kompostů, kde je zcela obsaženo vše pro vaše potřeby i potřeby rostlin.

Půda/zem je mocná v přínosu harmonie a zklidnění. Doslova vytahuje z člověka neduhy a srovnává jeho rozvibrovanou energii. Naladěním se na nitro země dochází k uzemnění a stabilizování. Takovýmto způsobem můžete ukotvit do země svůj záměr, ať už se jedná o cokoliv prospěšného vám nebo místu samotnému. Vkládáním harmonických záměrů vytváříte posvátnou půdu, jejíž energie je posilující pro každého, kdo na ní spočine.

Podzemní království

Tam kde ruka lidská zatím nedosáhla, se nachází podzemní svět. Obyvatelé tohoto světa jsou elfové, skřítci, víly, gnómové, hastrmani, divoženky a jiné bytosti. Tento svět není možné spatřit běžným zrakem, alespoň doposud se podařilo jen málokomu zahlédnout jeho obyvatele a nahlédnout do jejich světa. Je to svět nitra matky země a tak jako my jsme její součástí, tak tyto bytosti tvoří její vnitřní prostředí. Matka země je živoucí bytost a bylo by bláhové se domnívat, že uvnitř jejího těla je tma a šeď. Je to pestrobarevný prostor s pevnou strukturou a jeho zákony jsou stejné jako nám známé zákony jednoty. Tyto bytosti pak ve své svobodné vůli a oddáni vesmírnému plánu přichází na povrch země konat svou misi.

Dále jsou v podzemním království i podzemní města. Kdyby člověk, tak jak je nyní mohl sestoupit a nahlédnout neuvidí nic než chodby a tunely. Existuje ovšem ještě mnoho podob vaší planety a v jedné z nich jsou pod zemí města, kde jsou lidé a bytosti, kterým říkáte obři. Mají svůj svět ,který se neslučuje s tímto vaším světem, s časem a realitou. Neznamená to, že se s nimi nemůžete setkat, ale jen způsobem, který vám umožní sladit se s jejich vibrací a časoprostorem. To se může stát, ale k ničemu by vám to nebylo. Země je místo, kde můžete prožívat, opravdu cokoliv chcete. Záleží však na mnoha faktorech ovlivňujících vaši skutečnost. Ale soustředěný záměr vás může dovést kamkoliv chcete. To o čem slyšíte v pohádkách, bájích, fantazy příbězích, to vše je možné. Jen někdy velmi nepraktické pro váš nynější život.

LIBUŠE MALINOVÁ

 

 

 

 

20. úno, 2019

Jak očišťuje voda – skřítenka Eloné

Voda má své bytosti, které doslova omývají člověka a okolí vody od negativních energií a přináší na něj svou osvěžující energii. Nejvíce se to děje u vodopádů a větších toků, ale i u potůčků, na klidných místech krajiny. Proto také prádlo vyprané v toku čisté řeky je pro člověka očišťující. Není to jen to, že je vypráno, je doslova zbaveno unavené energie, kterou člověk nachytá všude, kde se pohybuje a nabito energií lehkosti a volnosti. Stejně působí i voda z lesních studánek. Také přináší vnitřní energetickou očistu a osvěžující energie vzpruhy. Dešťová voda je zase dobrá na koupání, je natolik měkká, že dává člověku jemnost doteku, něžnost tepla. Všimněte si, když je v létě teplo a zmoknete těchto pocitů. Zároveň vás očišťuje a to více než při obyčejném sprchování. I když i u sprchování si můžete vodu přetvořit na dešťovou pouhou myšlenkou a vizualizací. Také si při sprchování můžete přát přání a doslova si vizualizovat, jak na vás přání prší shůry. Při koupeli je to trošku jiné, tady dochází k uvolňování hlubších bloků, proto je dobré použít do lázně očišťující krystaly křemene a turmalínu nebo léčivé soli či vonné bylinné oleje, esence nebo tinktury. Tímto podpoříte proces očištění ještě více do hloubky a ve větší intenzitě. Na vaření je možno vodu také programovat vitamíny a minerály, které jsou pro vás potřebné, to samozřejmě i při pití vody. I zde můžete využít techniku vizualizace přání nebo si můžete vizualizovat, cokoliv co vás napadne. Lidé vodu znečišťují a to kdyby tušili, co tím působí sami sobě. Je to jakoby znečišťovali vlastní tělo a také účinky dříve nebo později pocítí. I nešetrné plýtvání bez úcty k vodě se těmto lidem odrazí v jejich životech jako nešetrné plýtvání v každé oblasti i ve vlastní energii, tímto posilují plýtvání a vyčerpávání. Také je výborné při očistě domácnosti používat, co nejvíce čistou vodu, dochází ke stejným účinkům, jako při očistě těla jen ty účinky působí zprostředkovaně, skrze předměty na člověka. Voda ze studny je těžší, ale má to své opostatnění, spojuje člověka se zemí, vyplavuje z těla těžké kovy, které mu neslouží. Voda je prostě zázrak, se kterým můžete zázraky tvořit. Mějte na paměti, že ji lze programovat, proto si dejte dobrý pozor na své záměry a myšlení neboť i vaše tělo obsahuje vodu.

 

VODA II.

 

VODA A PŘÍRODA

 

Minule jsme se zmínili o bytostech vody, které najdete všude tam, kde mohou nerušeně působit. Co tyto bytosti dělají? Čistí vodu a vkládají do ní různé záměry, aby tekoucí voda podpořena záměrem mohla vyživovat, očišťovat, odplavovat, rozproudit na své cestě, co je třeba. Udržují nad vodou ochranou zónu energie, která zabraňuje tomu, aby absorbovala hutné, myšlenkové formy. Tyto zůstávají nad vodou a bytosti vzduchu je doslova rozpráší do éteru. Voda je nesmírně chráněna. Roli ochránců plní mnoho rozličných bytostí.

 

Vždy se počítalo s tím, co člověk může s vodou provést, jak dalece ji může znečistit. Proto bytosti vody byly na všechny možnosti připraveny a náležitě vyzbrojeny.

 

Lidstvo znečišťuje vodu, ale není to nic jiného, než že se někteří zasekli v nevědomí zkušenosti.

 

V přírodě je s tím počítáno, a i když se občas zdá, že příroda trpí, ve skutečnosti je to stejné jako s vámi lidmi, nikdy nemůže zaniknout. Je bláhové se domnívat, že trpí, že jí něco bolí. Je to jen plnění úkolu vývojového plánu, dalšího bodu v něm a i reakce lidí na trpící přírodu jsou v pořádku. Učí je cítit, rozumět, chápat a empaticky se chovat k ní, tudíž jeden k druhému. A právě voda a její bytosti pomáhají od domnělého utrpení, ulevují přírodě.

 

Voda naprogramována patřičným záměrem jde okamžitě tam, kam má, kde je už dopředu věděno, co je třeba, aby učinila. Léčí a uzdravuje. Jde o obrovskou propojenost, kterou si málokdo umí představit. I příroda a matka Země slouží vyšší zkušenosti, netřeba hodnotit dění v přírodě a zacházení s matkou Zemí a vodou. To jen posiluje těžkou energii, se kterou je více práce. Není to špatné, ale pak déle trvající. Bytosti vody a přírody vůbec s tímto počítají a přizpůsobují se službě, kterou je třeba na tom kterém místě vykonat.

 

Lidé, když hodnotí konání, si vůbec neuvědomují sílu přírody a sílu vody. Proto ji jednou za čas obě projeví, aby lidé prozřeli a jejich sílu uznali a respektovali. Je bláhové si myslet, že by se příroda nechala dobrovolně poškozovat bez vyššího záměru, že by si nechala na sobě páchat jen tak příkoří. Má takovou sílu a moc, že je schopna se okamžitě čemukoliv bránit, a děje se to ve spojení všech přírodních bytostí, bytostí všech živlů. Vše je propojeno a v okamžiku ohrožení by mohla člověka z této planety bleskově odstranit. Jenže to by muselo být obsahem vyšších plánů a nedávalo by to nikomu smysl.

 

Jak lidé, tak bytosti přírody, prochází evolucí a spolupracují na obrovském úkolu. I temnota má své místo a nyní její doba působení končí, odebírá se na jiná místa, kde je její služby třeba. Má svobodnou volbu, co dál učiní se svým bytím. Má na výběr, zda chce ve své zkušenosti a službě pokračovat jinde, nebo zda chce být v okamžiku transformována ve světlo. Vše je zde nádherně propojeno a projevuje se ohromná symbióza. Tady na Zemi to svým zrakem vidět nemůžete, ale shůry je to krásná souhra všech barev, vůní, zvuků a chutí vytvářející nádhernou vlnící se mozaiku zkušenosti.

 

 LIBUŠE MALINOVÁ

 

 

 

29. led, 2018
29. led, 2018

Skřítek  Krystalín

Uvnitř krystalu je království a ticho. Království, protože není nikoho vně, kdo by krystalu vládnul. Je to království ticha. Není to ovšem prázdné ticho, je to ticho plné informací. Informace o kráse, božství, hojnosti a blaženosti. Tyto informace lze vidět běžným zrakem, je to jiskření, duha a vlákna. Každý odlesk, duhové blyštění i každé vlákno obsahuje zhuštěné informace, které se načítají v okamžiku svého času. Ty informace jsou v krystalu stále uloženy a jsou propojeny s informačním polem vesmíru a zjevovány bez ustání. Jen čitatel či knihovník je může v určitý pozemský čas rozklíčovat. Vše je střeženo a pojištěno, tyto informace nemohou být nikým zneužity, i když by to tak mnohdy mohlo pozemským posuzováním vypadat. Není to možné, nikdo není schopen přechytračit boží plán, v kterém byly stvořeny.

Jejich působení je tak rozsáhlé. Působí na všechno na zemi i ve vesmírech. Každá informace je napojena na hustou síť dalších světelných vláken a tyto na další a další a na své cestě vykonávají svá misijní poslání. Je to vždy jedna informace mnoha významů a různorodého využití pro neustálé rozšiřování vesmíru. Proto krystaly působí jako média, skrze nichž se dějí světové a vesmírné posuny a transformační děje.

Člověk, který má ve své blízkosti krystal zachycuje jeho vysílání do svého informačního pole, pokud je jeho vibrace na stejné vlně jako vibrace vysílané informace, tedy jinými slovy, pokud je informace jemu určena. Nemusí si uvědomovat, že se tak děje, ani nic pro to dělat, např. je doveden na místo v blízkosti krystalu, ten předá informaci, která způsobí změnu v jeho informačním poli. Není důležité, aby člověk uměl informaci odkódovat, to je činěno samovolně tím, že jeho vibrace přitáhne vibrační pole informace. Jinak řečeno, takový člověk nese v sobě klíč ke kódu.

Ti, jenž se zabývají posláním urychlování šíření informací tzv. knihovníci, jsou přirozeně vybaveni vlastní informační strukturou, která je vede bez úsilí a námahy tuto misi vykonávat. Lidé, kteří si zamilovali krystaly a využívají jejich působení s láskou a respektem jsou přirozeně chráněni a vedeni k prospěšnému konání pro svůj prospěch, ale zároveň jejich prospěch ovlivňuje prospěch dalších lidí.

Lidé se domnívají, že je krystal nutno očišťovat a nabíjet. Mohou tak činit, pokud je jejich přesvědčení k tomuto vede, ale krystal je sám o sobě vybaven samočistící schopností, jeho síla se nevyčerpává, i když je materiálně zničitelný, jeho podstata jemnohmotné energie, ve které jsou uschovány informace je vskutku nezničitelná. Tudíž to znamená, že není možné jeho vybití, jen je možné, že nemá již přínosné působení na člověka. To znamená, že informace vysílané krystalem už naplnila svůj účel a její další využití ztrácí pro tohoto člověka smysl. Takzvané očišťování tekoucí vodou má jiný význam. Působí blahodárnou svěžestí a oživení energetických vláken, tzn. k mírnému urychlení vibrací, spíše však občerstvujícím dojmem, než zesilujícím. Dalším přínosem je přímý kontakt s vodou, která je také médiem a pomáhá v přenosu informací. Ty pak putují zase na jiná místa, kde dochází k jejich využití.

Krystaly jsou dalším důležitým propojovatelem všech bytostí v celém vesmíru. Ale to již víme, že vše je spojeno se vším a vše s sebou nese svůj vlastní smysl.

Laura Libuše Malinová

13. říj, 2017

Zazpívala jsem přivolávací písničku a přišel skřítek, který se představil, jako Joachim.

Joachim je skřítek tenký jako struna, podlouhlého obličeje a na sobě má hnědý hábit něco jako pončo a na nohou vysoké hnědě boty.

„Mám, na tebe otázky Joachime, můžu se ptát?“

„K službám madam.“ S galantní úklonou smekl zvláštní klobouk s úzkou krempou a špicí směřující k zemi.

„Co děláte v našich domácnostech, jak jste prospěšní našemu bydlení a nám?“

„Takže, ve vašich bydlech se vyskytujeme podle míry velikosti bydlení a vzájemné přitažlivosti. Tam, kde je více lásky, jsme raději, neboť zlostné myšlenky nám nedělají dobře. Tam, kde je láska, jsme veselí a radujeme se z činnosti, která nás baví. Co děláme? Většinu času energeticky pozvedáme vibrace ve vašem bydle. Jak to děláme? Svou hravou, veselou náladou. Máme velice rádi hospodyňky, které rády uklízí a smejčí. To se pak jinak pracuje, jelikož naše energie je velice podobná energii hospodyňky, která s radostí se věnuje uklízení.  Dnešní lidé o nás nemusí vědět, ale když uznají naši existenci, můžeme jim pomoci probouzet a udržovat velice hravou a radostnou energii.Radost je cosi, co je velmi důležité a podstatné pro žití kvalitního života. Kdyby lidé věděli, v čem všem jim radost pomáhá, to by se radovali. Hi, hi.“

„Jak to děláte?“

„Lezeme po lidech, taháme je za vlasy, což sami cítí jako jemné šimrání. Nebo je šimráme kdekoli kam si nemůžou tak jednoduše dosáhnout, aby se poškrábali. Šeptáme jim do uší slůvka, která je pak pletou a nebo celé věty, a lidé si pak myslí, jak vtipní jsou. Cha, chá kdyby jen tušili, že ani z poloviny by je nenapadaly legrácky, které je napadnou pro pobavení jiných lidí, kdybychom nebyli nablízku. Prostě všechno možné, co je vytrhne ze strnulosti a špatné nálady. Čím jsou lidé veselejší a nám přístupnější povahy, tím raději u nich pobýváme a tím je nás víc a víc. Kde je smutek a nervozita, tam se snažíme o obveselení různými šprýmy. Něco schováme nebo způsobíme drobnou škodičku, aby se lidi probrali z transu té hutné energie, která je svazuje natolik, že jsou jí semknutí, jak párek v rohlíku.

Máme rádi novinky, které přináší čerstvou energii. Jakékoliv, které vyvolají v lidech elán a činorodost. To je pak i naše energie jako vítr, přitahuje další a další naše bratry skřítky a sestry skřítenky.

Milujeme obydlí se zvířaty, jelikož zvířata přináší energii živosti, ze které sami čerpáme. Jak už se zmínil náš velitel Jónas, milujeme kočky, tak kde jsou kočky je nás nejvíce. Také máme rádi velké rodiny a malé děti, takovéto společenství je také podobno naší obecné energii, která nás charakterizuje.

Přicházíme v různých podobách, ale myslím energetických, někdo by řekl, že jsme různobarevní. Lidé nás vidí tak, jak si sami myslí, že vypadáme, to my nemůžeme příliš ovlivnit, ale neřešíme to. Jsme tady pro vytváření radosti, dobré nálady a pozvedání  těžších energií do vyšších vibrací. Skřítci žijící v domě mají jinou energii než skřítci zahrady nebo lesa. Je nás mnoho druhů, jako je rozličností v přírodě a vůbec ve světě.

Když ženy a dnes i hojně muži uklízí, my tančíme, aby energie čistoty, která právě vzniká, prosákla do všech koutů domu. Našeptáváme, tam je ještě smítko a tam pavučina, mimochodem víme, proč pavoučci tvoří pavučiny právě na určitých místech. Jsou to totiž místa, kde je stojatá energie a je třeba v tom místě udělat průvan, třeba prachovkou, jakkoliv. Nebo průvan ve vašich vztazích, když se vás drží nuda a stereotyp. Pavoučci jsou naši přátelé i moli, ti se objeví také jen tam, kde je zapotřebí čerstvé energie, mravenci chodí tam, kde mají dostatek potravy, třeba smetí hi hi. Tam kde hospodyňka má jiný zájem než právě se starat o zametání, stírání či luxování. A myši, jakbysmet. Všichni tito tvorové poukazují na něco, na co my nestačíme, jsou našimi spolupracovníky.  Lidičky přemýšlí a lámou si hlavu, proč ti tvorové navštěvují jejich domácnosti.  Odpovědi jsou nasnadě, do očí bijící a jednoduché. Ale lidičkové hledají složitosti a to pak tyto zvířátka musí chodit znovu a znovu hahaha.  A ještě na mouchy abych nezapomněl. Mouchy lákají nelibé vůně a mrtvé energie. Však si vzpomeňte, kde je uvidíte vždycky hi hi hi.

Co však rádi nemáme, to je sterilnost a chlad, tam ani nás nenajdete. Není, co bychom tam dělali. Pár odvážlivců se mezi námi najde, kteří si věří, že se jim podaří pozlobit a trošku oživit prostor. Je to velice unavující a tam kde je sterilnost, není život.  Tam ani skřítek nic nesvede.  Jdeme jen tam, kde to má smysl jít.

Děkuji ti, Joachime za krásné vypravování, ujasnil jsi mi mnoho věcí a konečně vím, co mě to tak často šimrá na temeni hlavy.

Rád zase přijdu na tvé zavolání a podívej se do spíže, jsou tam moli. Copak tam asi máš? Hi hi hi.

Autor: Libuše Malinová